Strona używa ciasteczek. Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.Już nie tylko lokalizacja

Workplace Strategy - czyli opracowywanie strategii środowiska pracy - jest w Polsce coraz bardziej popularne, coraz więcej firm wybiera właśnie tę drogę. Dlaczego? Żeby dopasować biuro do potrzeb pracowników, poprawić komunikację, produktywność, wzmocnić współpracę, wspólne działanie. Warto.

Punkt wyjścia – przyjemność dla pracowników, produktywność dla pracodawcy

Punktem wyjścia do rozważań o koncepcji i kształcie nowego biura powinno być zdefiniowanie tego, co tworzy wartość w danej organizacji, jak również położenie nacisku na takie rozwiązania przestrzenne i technologiczne, które sprzyjają zadowoleniu pracowników.

Wizja i warsztat - Przystępując do opracowywania nowej strategii miejsca pracy organizujemy tzw. warsztat otwierający. Jest to spotkanie z kadrą zarządzającą, w trakcie którego rozmawiamy o sposobie funkcjonowania obecnego biura, planowanym przebiegu procesu optymalizacji powierzchni, a także nakreślamy wizję nowego środowiska pracy, a nawet przyszły klimat i atmosferę.

Wywiady z kadrą zarządzającą - Celem wywiadów jest zrozumienie sposobu wykorzystywania obecnej przestrzeni biurowej i określenie najważniejszych potrzeb pracowników. W trakcie szczegółowych wywiadów z lokalną kadrą zarządzającą poznamy jej spojrzenie na biznes, wartości kulturowe oraz przyszłe strategie i cele.

Badanie wykorzystania przestrzeni - Następnym krokiem jest badanie wykorzystania przestrzeni. To kompleksowa analiza pozwalająca zrozumieć jak pracownicy faktycznie wykorzystują swoją powierzchnię biurową. Badanie to przeprowadzają nasi „obserwatorzy”, którzy sprawdzają wykorzystanie poszczególnych biurek, salek spotkań i pozostałych funkcji towarzyszących. W trakcie badania używamy naszych technologii umożliwiających nam analizę wykorzystania przestrzeni w różnych aspektach.

Ankiety wydajności miejsca pracy - Anonimowa ankieta wydajności miejsca pracy jest kompleksowym internetowym badaniem stopnia zadowolenia zespołu z obecnego biura. W ankiecie zawieramy szereg pytań dotyczących rzeczywistego, jak również preferowanego sposobu pracy, funkcji oraz aranżacji biura.

Grupy fokusowe - Stworzenie tzw. grup fokusowych pozwala nam określić jakie czynniki związane z miejscem pracy są wymagane, aby usprawnić działania poszczególnych zespołów i działów. Umożliwią nam one określenie konkretnych potrzeb biznesowych, stylów pracy, dodatkowych możliwości i przyszłych oczekiwań związanych z miejscem pracy, a także potencjalnych wyzwań.

Finalizacja - Na końcu procesu optymalizacji biura podsumowujemy wnioski z dotychczasowych etapów procesu. Następnie opracowujemy strategię dla nowej aranżacji biura z uwzględnieniem stylów pracy, nowego rozkładu miejsc pracy, funkcji oraz lokalizacji poszczególnych działów. Odpowiednia strategia miejsca pracy zawiera także wytyczne projektowe dla architekta wraz z budżetem przestrzennym.

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą rozpoczyna się wraz z pierwszym kontaktem z pracownikami- czy to poprzez email , ankietę online czy też poprzez wywiad. Jest to podstawa każdego projektu rozciągająca się od początku do końca , mająca znaczenie jeszcze długo po zakończeniu projektu.

Nasz zespół posiada doświadczenie w opracowywaniu programów zarządzania zmianą w procesie optymalizacji powierzchni biurowej.

W procesie zarządzania zmianą używamy wywiadów z Kadrą Zarządzającą w celu określenia gotowości do zmian w dwóch aspektach: apetytu na zmianę i gotowości do zmiany. Zrozumienie apetytu na zmianę i gotowości do zmiany wśród pracowników pomoże nam określić które najważniejsze czynniki wymagają uwagi aby z sukcesem przejść przez proces transformacji środowiska pracy.