Polska ulubionym krajem inwestorów w Europie Środkowej

Na polskie nieruchomości komercyjne inwestorzy wyłożyli w ubiegłym roku 2 mld euro, co pozwoliło nam na utrzymanie wiodącej pozycji w regionie. Transakcje inwestycyjne na rynku nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych wyniosły odpowiednio 994,7 mln, 616,6 mln oraz 214,7 mln euro. Powróciła zatem koniunktura na powierzchnie biurowe. W Warszawie wynajęto łącznie 549 000 m2, co stanowi 96 % wzrost w porównaniu z rokiem 2009. Zmniejszenie liczby biur na wynajem w Warszawie i we Wrocławiu spowoduje wzrost czynszów.

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*