Kim jesteśmy

JLL, wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi jest globalnym dostawcą usług z zakresu zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. W Polsce następujące spółki JLL są administratorem Państwa danych: Jones Lang LaSalle sp. z o.o., Jones Lang LaSalle Group Services sp. z o.o., Tetris Poland sp. z o.o, zarejestrowane w Warszawie (00-844), pod adresem Plac Europejski 1.

Nasze zobowiązania w zakresie ochrony prywatności

Bardzo poważnie podchodzimy do obowiązku ochrony powierzonych nam danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób to robimy, a także co robimy z danymi osobowymi, którymi dysponujemy, w jaki sposób je chronimy oraz opisujemy Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności (w stosownych przypadkach).

Jeśli oświadczenie dotyczące ochrony prywatności ulegnie zmianie:

Firma JLL może od czasu do czasu dokonywać aktualizacji niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności. W takich przypadkach oświadczenie z naniesionymi poprawkami zostanie opublikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach zostanie także umieszczone w postaci powiadomienia na naszej stronie głównej. Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu treści tej strony w pod kątem naniesionych przez nas zmian.

Zbierane przez nas dane osobowe:

W trakcie zbierania danych osobowych udostępniamy informacje na temat sposobu, w jaki będą one wykorzystywane.

Zbieramy dane:

 • za pośrednictwem naszej strony internetowej lub stron naszych spółek stowarzyszonych, na przykład imiona, adresy lub adresy e-mail.
 • ze spotkań z pracownikami lub partnerami biznesowymi; mowa tu na przykład o wymianie wizytówek lub zbieraniu danych na konferencjach lub w czasie wydarzeń biznesowych.
 • które zostały nam przez Państwa przekazane w związku ze świadczonymi przez nas usługami, na przykład w związku z umową najmu lub dzierżawy.
 • którymi posługujemy się w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, takie jak na przykład paszport lub dowód stałego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych

Działamy na podstawie wielu różnych podstaw prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych, w tym tych należących do szczególnej kategorii – dotyczy to również przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy mamy do czynienia z prawnie uzasadnionym interesem, gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia warunków umowy lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa pracy. Działanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu oznacza korzystanie z danych osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia zleconych nam usług. Zbieramy jedynie te dane, które zostały nam dostarczone dobrowolnie. Nie mają Państwo obowiązku dostarczania nam danych, niemniej jednak, jeśli nie uzyskamy od Państwa danych wymaganych przez prawo lub niezbędnych do wykonania danej pracy, możemy nie być w stanie zaoferować niektórych produktów lub usług.

Jak korzystamy z danych

Korzystamy z danych osobowych zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie i możemy wykorzystywać je w następujący sposób:

 • Możemy korzystać z dostarczonych przez Państwa danych osobowych na temat najemców lub innych osób fizycznych w celu wykonania powierzonych nam zadań, takich jak zarządzanie dzierżawą i wynajmem w Państwa imieniu.
 • Możemy korzystać z dostarczonych przez Państwa danych kontaktowych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośby i zapytania.
 • Możemy korzystać z dokumentów potwierdzających tożsamość w celu spełnienia prawnego obowiązku sprawdzenia Państwa tożsamości będącego warunkiem świadczenia usług i dostarczania produktów przez firmę JLL.
 • Możemy korzystać z danych osobowych o charakterze finansowym w celu oceny Państwa kwalifikowalności do korzystania z produktów i usług świadczonych przez firmę JLL.
 • W przypadku udzielenia zgody korzystamy z danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych i materiałów reklamowych o usługach firmy JLL; mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego działu ds. marketingu, korzystając z adresu unsubscribe@jll.com.
 • Możemy korzystać z danych osobowych w celu informowania naszych klientów o potencjalnie interesujących ich usługach świadczonych przez firmę JLL.
 • Dane osobowe są też wykorzystywane przez nas w celu możliwie jak największego usprawnienia działania naszego serwisu internetowego w trosce o Państwa wygodę – na przykład poprzez wykorzystanie plików cookies i indywidualne dopasowanie treści, którą widzą Państwo na stronie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie jll.com/cookies.
 • Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszej firmy oraz w lokalach, które udostępniamy osobom trzecim – na przykład poprzez użycie kamer przemysłowych.

Komu udostępniamy dane osobowe

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • pracownikom firmy JLL, którym są one niezbędne w celu wykonania powierzonych im zadań.
 • organizacjom związanym bezpośrednio z produktami lub usługami świadczonymi dla Państwa.
 • każdej osobie, w stosunku do której wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych.
 • organom władzy publicznej w celu wykrywania i zapobiegania działalności przestępczej, na przykład praniu brudnych pieniędzy, kradzieży, oszustwom, terroryzmowi i cyberprzestępczości.

Państwa dane osobowe nigdy nie zostaną sprzedane, a my dołożymy wszelkich starań, by zapewnić ich bezpieczne przetwarzanie.

Zablokowanie kontaktu z naszej strony

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie informacji marketingowych, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie za pomocą wiadomości e-mail na adres unsubscribe@jll.com..

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane

Możemy przekazywać i przechowywać dostarczone przez Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Mogą one być przetwarzane przez pracowników lub dostawców spoza obszaru EEA. W trakcie takiego procesu dokładamy wszelkich starań, by upewnić się, że Państwa dane są bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone.

Zabezpieczanie przechowywanych danych

Zależy nam na zapewnianiu odpowiednich środków bezpieczeństwa, by chronić Państwa dane osobowe niezależnie od miejsca, w którym się znajdują oraz od tego, czy są one przechowywane w postaci elektronicznej, czy spisanej ręcznie. W tym celu możemy korzystać z szeregu mechanizmów w zależności od tego, gdzie dane informacje są przechowywane oraz od relacji łączącej firmę JLL i organizacje przyjmujące.

Państwa prawa

W zakresie Państwa danych osobowych, w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa:

Żądanie wydania kopii danych, którymi dysponujemy

Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres privacy@jll.com. Udzielenie takiej informacji nie wiąże się z żadną opłatą. Mogą Państwo także poprosić o udzielenie informacji o dostarczonych danych w formacie do odczytu maszynowego, by w razie potrzeby móc je przekazać do innej organizacji.

Prośba o niekorzystanie z Państwa danych osobowych

Jeśli z jakiegoś powodu nie życzą sobie Państwo, by nasza firma dysponowała lub korzystała z Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail warsaw.office@eu.jll.com. Niektóre dane mogą być przez nas nadal przechowywane w celach biznesowych lub prawnych, na przykład w celu spełnienia wymagań prawnych.

Prośba o skorygowanie danych

Jeśli uznają Państwo, że dane osobowe, którymi dysponujemy, są błędne prosimy o kontakt pod adresem warsaw.office@eu.jll.com wówczas je zweryfikujemy i poprawimy, jeśli będzie to konieczne. Zależy nam bowiem na przechowywaniu informacji, które są dokładne i aktualne.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Staramy się przechowywać Państwa dane tak długo, jak to konieczne z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Po tym okresie zostaną one bezpiecznie usunięte. Jeśli chcą Państwo usunąć dotyczące Państwa informacje, prosimy o kontakt pod adresem warsaw.office@eu.jll.com.

Jak złożyć skargę

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę na sposób przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem privacy@jll.com. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia Państwa skargi, prosimy o kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych na adres https://www.uodo.gov.pl.

Inne sposoby kontaktu z nami:

Jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres privacy@jll.com.

Wszelkie zapytania niezwiązane z Państwa danymi osobowymi prosimy kierować na adres: http://www.jll.pl/poland/pl-pl/kontakt

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*