Zwiększ wartość swojego portfela nieruchomości przez pozycjonowanie odpowiadające popytowi

Zwiększ wartość swojego portfela nieruchomości przez pozycjonowanie odpowiadające popytowi

Reprezentacja właściciela

Uzyskiwanie odpowiedniego zwrotu z wynajmowanej nieruchomości oznacza więcej niż tylko wynajęcie dostępnej powierzchni biurowej...

Jako wyłączny reprezentant wynajmującego JLL będzie odpowiedzialny za:

 • doradztwo na etapie projektowania,
 • przygotowanie i implementację strategii marketingowej inwestycji,
 • doradztwo przy przygotowywaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, prezentacje itp.),
 • przygotowanie strategii wynajmu (ustalenie optymalnej kombinacji najemców i warunków najmu),
 • zaopiniowanie umowy najmu oraz przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do wynajmu,
 • identyfikację najemców i ustalenie celów najmu,
 • doradztwo na etapie wynajmu,
 • prezentowanie inwestycji,
 • współpracę ze wszystkimi agencjami,
 • współpracę z architektami,
 • pomoc przy negocjacjach umów najmu,
 • koordynację i asystę w całym procesie negocjacji.

Nasze wysiłki mające na celu optymalną komercjalizację inwestycji nie ograniczają się tylko do Warszawy, ale poprzez sieć biur w Polsce i na całym świecie dysponujemy dostępem do potencjalnych najemców ze wszystkich regionów Polski i świata.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, deweloperem, inwestorem instytucjonalnym, czy reprezentujesz organizację z sektora publicznego, zapewniamy strategiczne, proaktywne podejście do Twojego majątku!

Research

Rynek nieruchomości komercyjnych zmienia się bardzo dynamicznie, a dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji o rynku i najnowszych trendach i prognozach dotyczących podaży, popytu i innych wskaźników jest kluczowy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Dział Badań Rynku i Doradztwa JLL to niewątpliwie wartość dodana, zarówno dla deweloperów jak i inwestorów, który oferuje usługi w poniższym zakresie:

 • Studia wykonalności inwestycji – zarówno nieruchomości typu brownfield jak i greenfield
 • Analizy najlepszego zagospodarowania – doradztwo nakreślające najlepsze scenariusze
 • Analizy rynku (wszystkie sektory rynku)
 • Analizy umów najmu
 • Analizy konkurencji – istniejącej i planowanej
 • Analizy potencjalnych możliwości
 • Prognozy i trendy rynkowe (wszystkie sektory rynku)
 • Doradztwo strategiczne – dla podmiotów prywatnych i publicznych
 • GIS (Geographic Information System) – mapowanie dużych zbiorów informacji i tworzenie map ciepła, stref oddziaływania, podaż i konkurencja, czasy dojazdu pracowników i klientów i wiele innych analiz

Zespół Działu Badań Rynku i Doradztwa oferuje wiedzę ekspercką i analizy dotyczące regionalnego rynku nieruchomości komercyjnych, zarówno dla inwestorów, funduszy, pożyczkodawców, właścicieli nieruchomości oraz najemców. Zakres naszych usług obejmuje zbieranie danych i ich analizę, prognozowanie podaży i popytu, przygotowywanie studiów rynkowych oraz dedykowanych analiz dla specyficznych sektorów, obszarów rynku czy tematyki.

Project & development services

Nasz Zespół Project and Development Services – zespół doświadczonych specjalistów: project managerów, inżynierów i architektów – blisko współpracuje z Właścicielami oraz wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w celu dostarczenia najwyższej jakości usług doradztwa technicznego i sprawnej realizacji projektów.

Wykończenia powierzchni biurowych:

 • Opracowywanie i optymalizacja standardów technicznych aranżacji powierzchni biurowej.
 • Reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcami w zakresie zagadnień technicznych, na etapie oferowania powierzchni i w procesie przygotowania Umowy Najmu.
 • Przygotowywanie rzutów aranżacji funkcjonalnych powierzchni, określanie zakresu prac budowalnych, szacowanie kosztów.
 • Prowadzenie przetargów na prace budowlane, optymalizacja kosztów.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i zarządzanie projektami, koordynacja i kontrola prac budowlanych.
 • Przeprowadzanie odbiorów i przekazania powierzchni.

Utrzymanie i konserwacja budynków:

 • Analiza stanu technicznego budynków, przygotowywanie budżetów koniecznych nakładów (CAPEX).
 • Doradztwo techniczne i przygotowywanie opracowań koncepcyjnych prac remontowych i podnoszących standard budynku.
 • Pełny zakres usług zarządzania projektami, w tym: harmonogramowanie, wsparcie techniczne, przeprowadzenie przetargów i zarządzanie pracami budowlanymi (od drobnych prac do generalnych renowacji)

Usługi w zakresie budownictwa zrównoważonego:

 • Wstępne analizy dostępnej liczby punktów w certyfikacji LEED®, BREEAM i WELL dla budynków nowoprojektowanych, budynków istniejących i wnętrz komercyjnych.
 • Doradztwo i prowadzenie certyfikacji LEED®, BREEAM i WELL dla budynków nowoprojektowanych, budynków istniejących i wnętrz komercyjnych.
 • Wsparcie przy wyborze ekologicznych materiałów wykończeniowych.
 • Analizy cyklu życia budynków (Life-cycle assessment).
 • Audyty energetyczne, monitorowanie zużycia energii budynków, udział w odbiorach instalacji sanitarnych.

Kontakt

Tomasz Czuba

Tomasz Czuba

Head of Office Agency and Tenant Representation
Executive Director

Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

Head of Office Leasing
Senior Director

Michał Lis

Michał Lis

Office Leasing
Senior Director

Jakub Zieliński

Jakub Zieliński

Senior Consultant
Workplace Advisory

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*