Zwiększ wartość swojego portfela nieruchomości przez pozycjonowanie odpowiadające popytowi

Zwiększ wartość swojego portfela nieruchomości przez pozycjonowanie odpowiadające popytowi

Reprezentacja właściciela

Uzyskiwanie odpowiedniego zwrotu z wynajmowanej nieruchomości oznacza więcej niż tylko wynajęcie dostępnej powierzchni biurowej...

Jako wyłączny reprezentant wynajmującego JLL będzie odpowiedzialny za:

 • doradztwo na etapie projektowania,
 • przygotowanie i implementację strategii marketingowej inwestycji,
 • doradztwo przy przygotowywaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, prezentacje itp.),
 • przygotowanie strategii wynajmu (ustalenie optymalnej kombinacji najemców i warunków najmu),
 • zaopiniowanie umowy najmu oraz przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do wynajmu,
 • identyfikację najemców i ustalenie celów najmu,
 • doradztwo na etapie wynajmu,
 • prezentowanie inwestycji,
 • współpracę ze wszystkimi agencjami,
 • współpracę z architektami,
 • pomoc przy negocjacjach umów najmu,
 • koordynację i asystę w całym procesie negocjacji.

Nasze wysiłki mające na celu optymalną komercjalizację inwestycji nie ograniczają się tylko do Warszawy, ale poprzez sieć biur w Polsce i na całym świecie dysponujemy dostępem do potencjalnych najemców ze wszystkich regionów Polski i świata.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, deweloperem, inwestorem instytucjonalnym, czy reprezentujesz organizację z sektora publicznego, zapewniamy strategiczne, proaktywne podejście do Twojego majątku!

Research

Rynek nieruchomości komercyjnych zmienia się bardzo dynamicznie, a dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji o rynku i najnowszych trendach i prognozach dotyczących podaży, popytu i innych wskaźników jest kluczowy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Dział Badań Rynku i Doradztwa JLL to niewątpliwie wartość dodana, zarówno dla deweloperów jak i inwestorów, który oferuje usługi w poniższym zakresie:

 • Studia wykonalności inwestycji – zarówno nieruchomości typu brownfield jak i greenfield
 • Analizy najlepszego zagospodarowania – doradztwo nakreślające najlepsze scenariusze
 • Analizy rynku (wszystkie sektory rynku)
 • Analizy umów najmu
 • Analizy konkurencji – istniejącej i planowanej
 • Analizy potencjalnych możliwości
 • Prognozy i trendy rynkowe (wszystkie sektory rynku)
 • Doradztwo strategiczne – dla podmiotów prywatnych i publicznych
 • GIS (Geographic Information System) – mapowanie dużych zbiorów informacji i tworzenie map ciepła, stref oddziaływania, podaż i konkurencja, czasy dojazdu pracowników i klientów i wiele innych analiz

Zespół Działu Badań Rynku i Doradztwa oferuje wiedzę ekspercką i analizy dotyczące regionalnego rynku nieruchomości komercyjnych, zarówno dla inwestorów, funduszy, pożyczkodawców, właścicieli nieruchomości oraz najemców. Zakres naszych usług obejmuje zbieranie danych i ich analizę, prognozowanie podaży i popytu, przygotowywanie studiów rynkowych oraz dedykowanych analiz dla specyficznych sektorów, obszarów rynku czy tematyki.

Project & development services

Nasz Zespół Project and Development Services – zespół doświadczonych specjalistów: project managerów, inżynierów i architektów – blisko współpracuje z Właścicielami oraz wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w celu dostarczenia najwyższej jakości usług doradztwa technicznego i sprawnej realizacji projektów.

Wykończenia powierzchni biurowych:

 • Opracowywanie i optymalizacja standardów technicznych aranżacji powierzchni biurowej.
 • Reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcami w zakresie zagadnień technicznych, na etapie oferowania powierzchni i w procesie przygotowania Umowy Najmu.
 • Przygotowywanie rzutów aranżacji funkcjonalnych powierzchni, określanie zakresu prac budowalnych, szacowanie kosztów.
 • Prowadzenie przetargów na prace budowlane, optymalizacja kosztów.
 • Uzyskiwanie pozwoleń i zarządzanie projektami, koordynacja i kontrola prac budowlanych.
 • Przeprowadzanie odbiorów i przekazania powierzchni.

Utrzymanie i konserwacja budynków:

 • Analiza stanu technicznego budynków, przygotowywanie budżetów koniecznych nakładów (CAPEX).
 • Doradztwo techniczne i przygotowywanie opracowań koncepcyjnych prac remontowych i podnoszących standard budynku.
 • Pełny zakres usług zarządzania projektami, w tym: harmonogramowanie, wsparcie techniczne, przeprowadzenie przetargów i zarządzanie pracami budowlanymi (od drobnych prac do generalnych renowacji)

Usługi w zakresie budownictwa zrównoważonego:

 • Wstępne analizy dostępnej liczby punktów w certyfikacji LEED®, BREEAM i WELL dla budynków nowoprojektowanych, budynków istniejących i wnętrz komercyjnych.
 • Doradztwo i prowadzenie certyfikacji LEED®, BREEAM i WELL dla budynków nowoprojektowanych, budynków istniejących i wnętrz komercyjnych.
 • Wsparcie przy wyborze ekologicznych materiałów wykończeniowych.
 • Analizy cyklu życia budynków (Life-cycle assessment).
 • Audyty energetyczne, monitorowanie zużycia energii budynków, udział w odbiorach instalacji sanitarnych.

Kontakt

Anna Młyniec

Anna Młyniec

Head of Office Agency and Tenant Representation
Executive Director

Tomasz Czuba

Tomasz Czuba

Head of Office Leasing
Executive Director

Anna Bartosiewicz-Wnuk

Anna Bartosiewicz-Wnuk

Head of Workplace Advisory

Paweł Warda

Paweł Warda

Head of P&DS
CEE&SEE

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*