Nowe inwestycje na Woli

J.W. Construction podpisała ze spółką VIS Investments przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego 8-hektarowej działki przy ulicy Kasprzaka, wraz z prawem własności należących do niej budynków. Umowa zawarta została pod warunkiem wejścia w życie nie później niż do 31 grudnia 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywać będzie warunki zabudowy przynajmniej tak samo korzystne jak te wskazane w piśmie stanowiącym załącznik do powyższej umowy.

Wartość kontraktu wynosi około 174 mln złotych. J.W. Construction największą część kosztów nabycia nieruchomości zamierza pokryć poprzez emisję obligacji, które obejmie spółka sprzedająca grunt przy ulicy Kasprzaka.

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*