Moda czy standard? Wywiad z Reginą Gul, Project Managerem w Dziale Zarządzania Projektami JLL oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego o zielonych certyfikatach nieruchomości biurowych w Polsce.

Anna Wasilewska-Dąbek: Czy możemy już mówić o modzie na zielone certyfikaty na polskim rynku? Jak wypadamy pod tym względem na tle innych państw europejskich?

Regina GulRegina Gul: Jednym z istotniejszych trendów na rynku nieruchomości biurowych jest rozpowszechnianie się standardów budownictwa zrównoważonego, czyli bardziej przyjaznego użytkownikom i środowisku naturalnemu na każdym etapie cyklu życia obiektu – od budowy, przez eksploatację, remonty, po rozbiórkę. Certyfikacja nowobudowanych biurowców zaczyna być standardem również na polskim rynku, dla obiektów z tzw. najwyższej półki. Powstające w Warszawie obiekty w dobrej lokalizacji, aspirujące do grona najbardziej prestiżowych projektów, ubiegają się o jeden z tych certyfikatów. Warszawa jest wiodącą stolicą w Europie Środkowo – Wschodniej pod względem liczby metrów kwadratowych nowo wybudowanej przestrzeni, jaka ubiega się o certyfikat. Możemy zatem mówić o standardzie rynkowym, a nie tylko trendzie czy przejściowym zjawisku. Oczywiście w porównaniu z Europą Zachodnią ciągle jeszcze jesteśmy na początku swojej drogi w stronę zrównoważonego budownictwa, jednak bardzo szybko nadrabiamy zaległości.  A jeśli mowa o modzie - najpopularniejsze w Polsce i całym regionie Europy Środkowo – Wschodniej   wielokryterialne systemy certyfikacji BREEAM oraz LEED. Ich celem jest zapewnienie precyzyjnych i jednakowych kryteriów oceny nieruchomości, pod kątem jej oddziaływania na środowisko naturalne. W procesie certyfikacji sprawdzane są szczegółowo takie parametry jak zużycie energii i wody, emisja dwutlenku węgla czy zastosowanie rozwiązań i materiałów przyjaznych dla środowiska

Anna Wasilewska-Dąbek: Dlaczego warto starać się o certyfikat?

Regina Gul: Aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to coraz powszechniejszy element strategii rozwoju wielu podmiotów działających na rynku nieruchomości, a w szczególności w sektorze powierzchni biurowych. Uzyskiwanie różnych typów certyfikacji to aktualnie jeden z najpopularniejszych sposobów na podkreślenie zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zgodzie z zasadami tzw. zrównoważonego budownictwa. Wyróżnione budynki cechuje wyższy wskaźnik powierzchni wynajętej, jako że właścicielom takich obiektów jest łatwiej zbudować portfolio najemców złożone z silnych, rozpoznawalnych marek, dla których dbałość o środowisko naturalne jest szczególnym elementem kultury organizacyjnej. Co więcej, duzi najemcy wywodzący się z globalnych korporacji poszukują powierzchni najmu w certyfikowanych budynkach, postrzeganych jako bardziej przyjazne dla użytkownika oraz efektywniejsze z punktu widzenia generowanych kosztów. Przyznanie zielonego certyfikatu stanowi potwierdzenie, że dany obiekt cechuje niskie zużycie wody, redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja odpadów, niskie koszty utrzymania, zdrowe środowisko wewnętrzne, ale również lokalizacja z dobrym dostępem do środków komunikacji publicznej.

To wszystko z kolei przekłada się na wyższą wartość nieruchomości, postrzeganych jako pewniejsze inwestycje. Z tych powodów coraz więcej inwestorów podejmuje szereg aktywności na rzecz uzyskania certyfikacji BREEAM lub LEED czyli potwierdzenia, że budynki są ekologicznie zarówno w odniesieniu do zastosowanych materiałów, jak i w trakcie użytkowania. Czynniki te znajdują swoje odzwierciedlenie w wyższej wartości nieruchomości – certyfikowane obiekty to po prostu pewniejsze inwestycje, lepiej rokujące co do zachowania jakości i wartości technicznej w czasie niż obiekty nie odznaczone certyfikatem. Kolejnym, bardzo istotnym motorem wzrostu popularności zielonych certyfikatów są kwestie legislacyjne. Zgodnie z dyrektywą 2010/31/EU, od 2020 wszystkie nowo powstające budynki w Unii Europejskiej będą musiały udowodnić, że są obiektami o niemal zerowym bilansie energetycznym.

Anna Wasilewska-Dąbek: Czy może Pani podać przykłady zielonych biurowców w Polsce?

Regina Gul: Certyfikowane budynki biurowe w Warszawie to m.in. Zebra Tower, Concept Tower, Rondo 1, Marynarska Business Park, Eurocentrum Office Complex, Metropolitan, Lumen i Skylight (część biurowa kompleksu Złote Tarasy), Business Garden, a poza nią m.in. Alchemia w Trójmieście, Malta House w Poznaniu, Green Day we Wrocławiu, Kalepanka 42 w Krakowie.

Anna Wasilewska-Dąbek: Niedawno dołączyła Pani do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego*? Jaka będzie Pani rola w tym Stowarzyszeniu?

Regina Gul: Będą to przede wszystkim działania edukacyjne skierowane do szeroko pojętego sektora nieruchomości, a także reprezentowanie Stowarzyszenia w roli spikera na konferencjach i wydarzeniach branżowych. Jako Starszy Kierownik Projektu w Dziale Zarządzania Projektami JLL odpowiadam przede wszystkim za usługi związane z certyfikacją LEED i BREEAM, a także nadzór i doradztwo budowlane. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania audytów energetycznych oraz procesów ekologicznej certyfikacji LEED i BREEAM dla budynków komercyjnych, zarówno nowo powstających, jak już istniejących (LEED Accredited Professional, International BREEAM Assessor, BREEAM In-Use Auditor). Wierzę, że moja wiedza i doświadczenie przyczyni się do promowania zielonego budownictwa na rynku.

Anna Wasilewska-Dąbek: Gratuluję i dziękuje za rozmowę.

* Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Dążeniem PLGBC jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. PLGBC jest pełnoprawnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Anna Wasilewska-Dąbek

Anna Wasilewska-Dąbek
Menadżer ds. Komunikacji w Europie Centralnej i Wschodniej w JLL

Wywiad przeprowadziła Anna Wasilewska-Dąbek, Redaktor Bazabiur.pl. Anna specjalizuje się w komunikacji typu B2B, CRM oraz digital marketingu. Swoje 15 letnie doświadczenie zdobywała w Polsce i za granicą pracując dla takich korporacji jak DHL czy King Sturge. Z JLL związana jest od 4 lat.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*