Jones Lang LaSalle podsumował 1 kwartał 2011 r. na rynku powierzchni biurowych w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Katowicach


Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej i poziom pustostanów
(na koniec 1 kw. 2011 r.)

zasoby powierzchni biurowej

Źródło: Jones Lang LaSalle, 1 kw. 2011

Wzrost stawek czynszowych na horyzoncie

Warszawa, 14 kwietnia 2011 - W 2010 r. na regionalnych rynkach biurowych w Polsce nastąpiło ożywienie. Stawki czynszu ustabilizowały się, a popyt na powierzchnie biurowe znów zaczął wzrastać. Tendencja ta utrzymała się także w pierwszych miesiącach 2011 r.

Na koniec 1 kw. 2011 r. wskaźnik powierzchni niewynajętej pozostał stabilny we Wrocławiu, Trójmieście i Katowicach (na poziomie odpowiednio 2,1%, 11,6% i 17,3% wobec 2,8%, 11,2% i 16,8% zarejestrowanych w 4 kw. 2010 r.). Spadek poziomu pustostanów zaobserwowano w Krakowie (z 12,1% na 10,5%) oraz Łodzi (z 21,8% na 20%). Nieznaczny, bo około 1,7%-owy wzrost wskaźnika pustostanów w ujęciu kwartalnym dotyczył wyłącznie Poznania (z 11,9% do 13,6%) i był on spowodowany dostarczeniem na rynek dwóch projektów biurowych, których proces komercjalizacji nie został jeszcze zakończony.

Poziom przednajmu nowoczesnej powierzchni biurowej w budynkach w budowie waha się obecnie od 11% w Trójmieście do 71% w Katowicach. Oznacza to, iż spośród budowanych inwestycji biurowych w Polsce do dyspozycji najemców pozostaje łącznie około 85.000 m2, które trafią na rynek w miastach regionalnych w 2011 i 2012 r.

Anna Bartoszewicz-Wnuk, Head of Reasearch & Consulting komentuje: „Wzrost popytu ze strony klientów korporacyjnych (około 230.000 m2 powierzchni biurowej wynajętej w miastach regionalnych w 2010 r.) pociągnął za sobą rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji. Obecnie w aktywnej budowie pozostaje około 324.000 m2 powierzchni biurowej - najwięcej we Wrocławiu (ponad 90.000 m2) oraz Łodzi (około 66.000 m2), gdzie realizowane inwestycje stanowią odpowiednio około 25 i 30% istniejących zasobów nowoczesnych powierzchni biurowych w mieście. Najmniej, bo około 10.700 m2 buduje się obecnie w Katowicach.

Prawie połowa wolumenu powierzchni biurowej w trakcie realizacji trafi na rynek już w 2011 r. Zgodnie z szacunkami Jones Lang LaSalle, do końca roku realnie do użytkowania oddanych zostanie około 135.000 m2 nowoczesnych powierzchni biurowych, ponad 14.600 m2 zrealizowanych w 1 kw. 2011. Oznacza to jednak około 34% i 31%-owy spadek nowej podaży w miastach regionalnych w stosunku do odpowiednio 2009 r. i 2010 r., co stanowi echo kryzysowego zahamowania podejmowanych inwestycji obserwowanego w 2 poł. 2008 i 2009 r.

Do najważniejszych projektów biurowych 2011 r. zaliczyć należy: krakowskie kompleksy biurowe Bonarka 4 Business (budynki A i B o łącznej powierzchni około 16.000 m2) oraz Green Office (budynki A i B o łącznej powierzchni ponad 11.000 m2), a także Olivia Business Centre w Gdańsku (budynek Olivia Gate o powierzchni około 15.900 m2)”.

„Biorąc pod uwagę dostępną istniejącą powierzchnię biurową oraz realizacje w budowie, które trafią na rynek w 2011 r., a także pozytywne wskaźniki gospodarcze dla Polski przewidujemy, iż poprawa koniunktury na rynku nieruchomości biurowych będzie się utrzymywać, a inwestorzy coraz chętniej decydować się będą na odmrażanie kolejnych inwestycji odłożonych na półkę w dobie kryzysu” – dodaje Anna Bartoszewicz-Wnuk.

Obecnie w najlepszych obiektach biurowych stawki czynszowe kształtują się od 11-13,5 €/m2/ miesiąc w Łodzi do 15 €/m2/ miesiąc w Krakowie i Poznaniu. Sądzimy, iż czynsze transakcyjne w 2 kw. 2011 r. pozostaną na stabilnym poziomie, powracając na ścieżkę wzrostu w niektórych miastach regionalnych już w 2 poł. 2011 r.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*