Polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych usług biznesowych

- Konferencja ABSL z udziałem Madeleine Albright w Poznaniu

Według najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014” w centrach usług z kapitałem zagranicznym pracuje już prawie 130,000 specjalistów. Pod koniec 2015 r. ta liczba ma wzrosnąć do 160,000 zatrudnionych. Tym samym sektor nowoczesnych usług dla biznesu dołącza do grona branż, które zatrudniają najwięcej osób z wysokimi kwalifikacjami w Polsce. Większość z nich świadczy specjalistyczne usługi dla znanych koncernów w Europie Zachodniej. Najwyższy czas skorzystać z tych kompetencji również w kraju.  

W ciągu ostatnich 2 lat Polska stała się liderem Europy [1] i znajduje się w pierwszej 3 najlepszych lokalizacji dla usług biznesowych na świecie. Czy i kiedy możemy być nr 1? Kiedy i w jaki sposób możemy stać się jedną z 20 największych gospodarek świata? Jaki udział w tym ‘awansie’ mogą mieć usługi biznesowe – napędzając wzrost miast regionalnych, importując biznesowy know-how i technologie, kształcąc wielotysięczną kadrę nowoczesnych i innowacyjnych menadżerów? – Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukało ponad 600 uczestników V Konferencji ABSL w Poznaniu – największego spotkania sektora usług biznesowych w regionie i jednego z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce.

Jak wynika z najnowszego raportu ABSL, opublikowanego podczas konferencji ABSL, w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, branża urosła o 50%. Ostatnie 12 miesięcy to ponad 18,000 nowych miejsc pracy. Od początku 2013 r. przybyło 66 nowych centrów usług zlokalizowanych w największych polskich aglomeracjach. 60% z nich utworzyli nowi inwestorzy, m.in. ThyssenKrupp, Merck, GE Healthcare, RWE, Mars, DFDS, Linklaters czy McCormick.

- Do 2004 roku włącznie w Polsce powstało 96 centrów usług z kapitałem zagranicznym. Dziś jest ich 470, czyli prawie 5 razy więcej. Łącznie zatrudniają 128,000 osób, głównie absolwentów wyższych uczelni, profesjonalistów i managerów posiadających kilkuletnie doświadczenie biznesowe – mówi Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

Zdaniem Gościa Specjalnego tegorocznej konferencji Madeleine Albright – byłej Sekretarz Stanu USA i jednej z najbardziej wpływowych postaci międzynarodowej sceny politycznej i gospodarczej – to właśnie nowoczesny biznes może być ważnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki, która będzie uzupełnieniem rosnącej roli politycznej Polski w Europie.

- Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie organizatorów V Konferencji ABSL w Poznaniu, gdzie toczy się dyskusja na temat rozwoju polskiej gospodarki. Przez ostatnie 25 lat kraj ten przeszedł niezwykłą transformację. Jednym z warunków utrzymania tendencji wzrostowej jest rozwój nowoczesnego, innowacyjnego biznesu – powiedziała Madeleine Albright.

W tym roku Polska świętuje 25-lecie wolnych wyborów, 15-lecie członkostwa w NATO i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. Swój jubileusz obchodzi również wielu inwestorów z sektora usług, którzy 10 lat temu rozpoczynali działalność w Polsce.  

- Dziś inwestycje sektorowe stanowią największą pulę w łącznej liczbie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W Polsce swoje centra usług prowadzi 325 inwestorów z 28 krajów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec – mówi Przemysław Berendt, Wiceprezes ABSL, Globalny Wiceprezes Luxoft ds. Marketingu.

Polska w centrum uwagi

Duże zainteresowanie Polską potwierdzają rankingi. Według tegorocznego raportu Gartnera (2014), Polska jest liderem dla lokowania nowych centrów usług w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Z kolei Everest uznał Polskę za najbardziej dojrzałą lokalizację pod bezpośrednie inwestycje zagraniczne z obszaru nowoczesnych usług biznesowych w Europie.

- Dzięki wspólnej pracy inwestorów, władz, sektora edukacji i otoczenia biznesu za kilka lat mamy szansę dołączyć do 20 najsilniejszych gospodarek świata – przekonuje Jacek Levernes, Prezes ABSL, Członek Zarządu HP Europa - Takie branże jak nowoczesne usługi biznesowe powinny wpisywać się w priorytetowe obszary polityki gospodarczej kraju – dodaje.

Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pracowników centrów usług biznesowych tylko z zagranicznym kapitałem jest już więcej niż prawników czy górników, a pod koniec 2015 r. zatrudnienie w sektorze znacznie przekroczy łączną liczbę lekarzy w kraju. Jeśli dodamy do tego, dziesiątki tysięcy osób zatrudnionych w polskich centrach usług wspólnych i firmach outsourcingowych można zakładać, że w usługach dla biznesu pracuje w naszym kraju ponad 200 tys. osób.

Z raportu ABSL wynika, że za dominującą część zatrudnienia (75%) odpowiadają firmy, prowadzące działalność w Polsce przed 2013 r., a które w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozszerzyły zakres świadczonych usług i pozyskały nowych klientów. Były to m.in. Infosys, Fujitsu, Sii, Credit Suisse czy Capgemini.

- Prognozy rozwoju są jeszcze bardziej obiecujące. 9 na 10 inwestorów deklaruje dalszy wzrost zatrudnienia w ciągu kolejnych 2 lat. Według prognoz ABSL do końca przyszłego roku liczba zatrudnionych może przekroczyć 160,000 – mówi Janusz Górecki, Szef Działu Analiz ABSL oraz koordynator raportu ABSL 

Według analiz ABSL, w przeciętnym centrum usług w Polsce pracują 273 osoby. Liczba ta z roku na rok wzrasta. Inwestorzy zwiększają zatrudnienie w związku z przejmowaniem nowych, zróżnicowanych procesów. W Polsce działa aż 28 centrów, które zatrudniają powyżej 1000 osób. Kadry to jeden z najbardziej strategicznych zasobów sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Dlatego zdecydowana większość pracodawców z branży dofinansowuje kursy językowe, szkolenia czy studia wyższe pracowników oraz oferuje stabilne warunki zatrudnienia.

Jak pokazuje badanie Mikomax Smart Office z tego roku, odpowiedni wybór biurowca oraz zaplanowanie komfortowych rozwiązań w jego wnętrzu mogą stanowić ważny element strategii employer brandingowej oraz pomóc w rekrutacji i zwiększaniu zaangażowania pracowników sektora.

- Badanie Mikomax Smart Office pokazuje jednak, że nawet najlepsze kadry nie będą odnosić sukcesów dla przedsiębiorstwa, jeśli nie zapewni się im właściwego środowiska i warunków pracy. Firmy z branży usług dla biznesu mają świadomość tej zależności i są liderami w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc zatrudnienia – podsumowuje Janusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu, Mikomax Smart Office, Partner Strategiczny ABSL.

Kraków, Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Łódź i Poznań od kilku lat przyjmują największy strumień inwestycji. Zdaniem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, mimo, że w mieście swoje operacje prowadzi już ponad 40 inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, to Poznań jest bardzo dobrze przygotowany do przyjęcia kolejnych.

- Sektor usług nowoczesnych należy do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce – tworzy liczne miejsca pracy i jest katalizatorem wzrostu dla całej sieci usług okołobiznesowych, wliczając w to rynek nieruchomości. Dlatego właśnie postanowiliśmy zaprosić ABSL do organizacji tegorocznej konferencji w Poznaniu. Liczę, że goszczący tu liderzy sektora będą mogli lepiej poznać nasze miasto z jego rozwiniętą gospodarką, licznymi przykładami udanych inwestycji, a jednocześnie cały czas otwarte na nowe projekty – mówi Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznań.

W ostatnich 6-12 miesiącach zainteresowaniem cieszyły się też nieco mniejsze miasta, m.in. Bydgoszcz, Radom, Lublin czy Szczecin. W porównaniu z innymi państwami środkowoeuropejskimi, Polska, jako jedyna, oferuje aż 11 miast o liczbie mieszkańców powyżej 300 tys., z rozbudowanym zapleczem kadrowym i biurowym.

Branża ekspertów

Jak wynika z raportu ABSL, ponad 92% centrów z zagranicznym kapitałem w ostatnim roku zwiększyło stopień zaawansowania obsługiwanych procesów. Zdecydowana większość realizuje co najmniej kilka procesów biznesowych, a 81% planuje rozszerzać zakres swojej działalności w kolejnych latach. Według raportu ABSL, największa część pracowników obsługuje procesy IT (29%) oraz finanse i księgowość (22%). Już co drugie centrum świadczy usługi dla klientów z sektora finansowego, w tym dla największych banków świata takich jak Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, ING, Santander, UBS, UniCredit czy Credit Suisse.

- Zdecydowana większość centrów operacji dla biznesu oferuje swoim klientom wielofunkcyjne wsparcie, w tym operacje oparte na wiedzy, wymagające wysokich kompetencji. Aby efektywnie realizować te procesy, centra muszą zatrudniać najlepszych pracowników z najwyższymi kwalifikacjami – mówi Piotr Dziwok, Wiceprezes ABSL, Prezes Zarządu Shell Polska, Dyrektor Generalny Shell Business Service Centre Kraków. 

Zdecydowana większość usług świadczona jest dla klientów z Europy Zachodniej (90%). 63% centrów usług obsługuje klientów z Polski, a 60% z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). To wymaga znajomości języków obcych (w Polsce usługi biznesowe prowadzone są w 40 językach) oraz pracy według najwyższych międzynarodowych standardów. Poza angielskim, który jest wymagany jako standard, jako drugi język obcy najczęściej występuje niemiecki i francuski, ale  jest też także czeski, arabski, serbski, fiński czy portugalski. Zdaniem Małgorzaty Jasińskiej, Corporate Accounts Director CEE, HAYS, Partner Strategiczny ABSL, od 2013 r. można zaobserwować rosnący popyt na stanowiska niemieckojęzyczne w większości polskich miast.

- W związku z różnorodnością i zaawansowaniem procesów przenoszonych w ostatnim czasie do Polski pracodawcy sektora nowoczesnych usług zgłaszają też zapotrzebowanie na ekspertów i managerów z wieloletnim doświadczeniem. Nie wystarczy legitymować się tylko dyplomem wyższej uczelni i certyfikatem języka obcego, jak to było często w ubiegłych latach. Rośnie znaczenie doświadczenia w pracy w usługach finansowych, IT ale też działach łańcucha dostaw czy prawnych  - dodaje Małgorzata Jasińska.

Coraz większa profesjonalizacja usług biznesowych i doświadczenie kadr dostępnych na polskim rynku pracy może jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

- Nowoczesne usługi biznesowe, zwłaszcza te bardziej zaawansowane jak obsługa międzynarodowych funduszy inwestycyjnych mogą w ciągu kolejnych 3-5 lat stać się jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych  polskich produktów eksportowych. W krótkim horyzoncie czasowym Polska ma szansę zyskać pozycję europejskiego zagłębia centrów, realizujących strategiczne usługi dla globalnego biznesu – mówi Jacek Levernes, Prezes ABSL, Członek Zarządu HP Europa.

Kompetencje, które dziś optymalizują biznesy międzynarodowych koncernów mogłyby z powodzeniem usprawniać pracę polskich firm, w tym spółek Skarbu Państwa i jednostek sektora publicznego.

- Już najwyższy czas, aby Polska, jako lider branży, zaczęła z powodzeniem wykorzystywać outsourcing procesów biznesowych w sektorze publicznym tak, jak to się dzieje na całym świecie – uzupełnia Krystian Bestry, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO EMEA.

Strategiczne kierunki rozwoju sektora oraz ich możliwy wpływ na polską gospodarkę był jednym z tematów tegorocznej konferencji. Wydarzenie przyciągnęło ponad 600 gości, w tym polityków i liderów centrów usług ITO, KPO, BPO, SSC czy R&D oraz branż takich jak HR czy nieruchomości, które istotnie wpływają na rozwój sektora w kraju.

Regiony w budowie

Usługi biznesowe napędzają rozwój miast regionalnych – to jedyna branża ‘białych kołnierzyków” i międzynarodowych korporacji, która tak intensywnie rozwija się poza Warszawą. To jeden z ważnych przełomów ostatnich lat – już nie tylko stolica, ale globalni inwestorzy wolą Kraków, Wrocław, Poznań czy Łódź. W rezultacie, sektor jest więc motorem rozwoju infrastruktury biurowej poza Warszawą.

- Polska, z całkowitymi zasobami na poziomie 7 mln m2 i kolejnym 1,2 mln m2 w budowie to największy i najbardziej dynamiczny rynek biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe inwestycje realizowane są nie tylko w największych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach, a bardzo duża liczba rozwiniętych lokalizacji biurowych jest tym, co wyróżnia Polskę na tle regionu - mówi Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL. - Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest głównym motorem napędowym popytu na biura na rynkach regionalnych. W 2013 r. międzynarodowe firmy z tego segmentu podpisały umowy najmu na ponad 220 tys. m2, z czego ok. 200 tys. przypadło na lokalizacje poza stolicą – dodaje.

Dużym zainteresowaniem cieszy się m.in. aglomeracja katowicka z niskim wskaźnikiem powierzchni niewynajętej na poziomie 5,6% na koniec I kw. 2014 r. Jeszcze lepiej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 3-5%. Według JLL, dziś w Polsce na najemców czeka 760 tys. m2 wolnej powierzchni biurowej, a łącznie w 2014 r. na rynek trafi dodatkowe 660 tys. m2.

- Polska jest dobrze przygotowana do przyjmowania kolejnych inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Możemy zaoferować im budynki biurowe doskonale spełniające ich potrzeby: w atrakcyjnej lokalizacji, z dobrym dojazdem, zapewniające wysoki komfort i elastyczność powierzchni biurowej. Firmy outsourcingowe umieją doskonale liczyć koszty w długiej perspektywie czasu, dlatego wiele z nich wybiera zielone, energooszczędne budynki, które  mają znacznie niższe koszty eksploatacji powierzchni biurowej i stosunkowo niskie potrzeby serwisowe. Takich biurowców przybywa w największych polskich miastach – podkreśla Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Property Poland.

Konferencja ABSL jest wydarzeniem cyklicznym, które na stałe wpisało się już do kalendarza najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie i ważnych spotkań liderów biznesowych w kraju. Co roku przyciąga kilkuset gości, w tym ważne osobistości życia politycznego i gospodarczego. Gościem Specjalnym tegorocznej edycji jest Madeleine Albright. Głównym Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Poznania, a Sponsorem Głównym jest firma Skanska.

Raport ABSL został opublikowany podczas 5. Konferencji ABSL. Opracowanie powstało we współpracy z firmami PwC Poland, HAYS Poland, JLL, Baker & McKenzie, Capgemini oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.[1] Polska jest liderem w odniesieniu do inwestycji typu nearshore / offshore.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*