Polskie miasta budują potęgę

Mija pierwsza dekada, w której sektor nowoczesnych usług biznesowych na dobre zagościł w polskiej gospodarce, wkraczając coraz śmielej z nowymi inwestycjami i wnosząc wiele z zachodnich modeli biznesowych. Nikt już chyba nie wątpi, że to sytuacja win-win, w której miasta zyskują dzięki rozwojowi sektora, a ten, w swojej specyfice, nie mógłby obejść się bez zasobów, jakie oferują poszczególne ośrodki - ludzkich czy infrastrukturalnych. Dobrym przykładem analizy przenikania się dwóch ekosystemów - biznesowego i miejskiego - jest innowacyjna publikacja, którą ABSL przygotował we współpracy z Deloitte, Hays i JLL.

 

Biznes lubi różnorodność

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) to organizacja zrzeszająca niemal 200 podmiotów reprezentujących branżę nowoczesnych usług, gałęzi gospodarki, która zatrudnia w Polsce już 212 000 osób (dane za I kwartał 2016). ABSL cyklicznie przygotowuje publikacje, które analizują kondycję sektora i przewagi inwestycyjne miast czy regionów, w których lokują się kolejne centra usług wspólnych (Shared Services Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO) czy też badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D). Podczas drugiej edycji ABSL/Bloomberg BNA International Conference, 9 listopada bieżącego roku w Londynie, Związek zaprezentował opracowanie, które w innowacyjny sposób nakreśla skalę zmian, jakie w Europie zaszły dzięki rozwojowi nowoczesnych usług dla biznesu. Według szacunków analityków, w latach 2006-2015 sektor wygenerował w krajach Unii Europejskiej niemal 1,5 miliona miejsc pracy. Na mapie każdego z państw, w których zagościły centra usług obsługujące procesy biznesowe dla swoich zagranicznych centrali, wyklarowały się ośrodki, w których na przestrzeni minionej dekady takich etatów wygenerowano najwięcej. Jeśli przyjmiemy taką optykę, spośród polskich ośrodków na prowadzenie wysuwają się Kraków (50 300 osób zatrudnionych w 138 centrach) oraz Wrocław (34 200 osób zatrudnionych w 111 centrach). Zatrudnienie to jedno z kryteriów, w jakich można oceniać atrakcyjność polskich miast z punktu widzenia nowoczesnych usług - biznes lubi przecież różnorodność. Jest kilka ośrodków, które dla sektora tworzą równie udaną bazę, z powodzeniem przyciągają inwestorów i konkurują o coraz potężniejsze przedsięwzięcia. Warszawa, posiadająca najwięcej powierzchni biurowej, Katowice wraz z aglomeracją, Trójmiasto, prężnie rozwijająca się Łódź czy Poznań - każdy z największych polskich ośrodków ma przewagi konkurencyjne, dzięki którym nie ustępuje europejskim ośrodkom.

 

Pierwsza taka publikacja

Ci, którzy tworzyli podwaliny dla działalności tej gałęzi gospodarki zarówno w Polsce, jak i innych państwach regionu CEE, wiedzą, że największym potencjałem sektora jest kapitał ludzki. Stąd pomysł na opracowanie pierwszej publikacji o lokalizacjach usług dla biznesu, której zamysłem nie jest stworzenie rankingu miast najbardziej przyjaznych inwestycjom, a nakreślenie poglądowych informacji o miejscach, które mogą być atrakcyjne dla inwestorów. W ostatnich latach obserwujemy, jak rynek nowoczesnych usług biznesowych napędza europejskie gospodarki - zwłaszcza w naszym regionie. Właśnie ten aspekt - związany z rynkiem pracy i kapitałem ludzkim - odgrywa kluczową rolę w zakresie tematycznym najnowszego raportu ABSL. "Europe's Business Services Destinations", opracowanie ABSL, które powstało w partnerstwie z Deloitte, Hays i JLL, to pierwsza tego rodzaju analiza ciekawych miejsc dla usług biznesowych w Europie. Wartością samą w sobie jest formuła raportu, w której nie koncentrujemy się na porównaniach, wskazaniu lepszych czy gorszych destynacji. Do rąk potencjalnych inwestorów i interesariuszy oddajemy kompleksowy przegląd lokalizacji w krajach Unii Europejskiej, w których sektor nowoczesnych usług biznesowych najlepiej skapitalizował to, co jest jego największym potencjałem: utalentowanych, pełnych pasji ludzi, którzy zasilają kadry centrów usług. Raport nie tyle podaje gotowe rozwiązania, ile może zachęcać do współpracy z organizacjami jak ABSL, które odgrywają coraz większą rolę w przyciąganiu inwestycji i wspieraniu inwestorów w ramach codziennej działalności. - mówi Wojciech Popławski, Wiceprezes ABSL, Managing Director Accenture.

 

Raport „Europe’s Business Services Destinations” można przeczytać i pobrać tu.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*