Pomorze przyciąga inwestorów

37 nowych inwestycji z 16 branż oraz 5,5 tys. miejsc pracy to efekty działania inicjatywy Invest in Pomerania koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza. Powołana w 2011 roku inicjatywa zorganizowała 122 wizyty dla inwestorów w regionie, odpowiadała na zapytania inwestycyjne firm z 37 krajów.

Liczby

W ciągu prawie czterech lat działalności Invest in Pomerania obsłużyła 367 projektów inwestycyjnych.  To dwa razy więcej niż w podobnym okresie przed powstaniem Inicjatywy. W ramach zrealizowanych projektów wykonano łącznie 836 usług dla inwestorów. Znacząca grupa firm zainteresowanych naszym regionem  pochodziła ze Skandynawii (16 proc.) oraz Polski (13 proc.). Wśród potencjalnych inwestorów pojawiły się również firmy amerykańskie (12 proc.), brytyjskie (6 proc.), niemieckie (6 proc.), a nawet chińskie (6 proc.). Ponadto Pomorzem interesowali się także inwestorzy japońscy, francuscy, hinduscy oraz z krajów Beneluksu (po 3 proc.). Podsumowując, potencjał naszego regionu badali przedstawiciele 37 krajów.

W ramach działalności członkowie inicjatywy zorganizowali 122 wizyty dla inwestorów oraz uczestniczyli w 118 misjach gospodarczych i targach. Inwestorzy, którzy wykazali zainteresowanie naszym regionem, reprezentowali najczęściej sektory: BPO/SSC, ICT, logistyczny, przetwórstwa przemysłowego i energetyczny. 

Dziś o sukcesie Invest in Pomerania mówią liczby i nazwy konkretnych firm, które rozpoczęły lub rozwinęły swoją działalność na Pomorzu. Zakończono 37 projektów inwestycyjnych (24 nowe, 13 o charakterze reinwestycyjnym), z czego 23 reprezentowały sektor BPO/SSC, 10 związanych było z ICT, a 4 z produkcją przemysłową. Wśród inwestorów warto wymienić m.in. Laureate International Unversities (USA), Intel (USA), ThyssenKrupp (Niemcy), Geoban (Hiszpania), Sony Pictures (USA), Thomson Reuters (USA), Metsä (Finlandia), Bayer (Niemcy), Misys (USA), WNS (Indie), Transcom (USA). Decyzję o wyborze województwa pomorskiego jako lokalizacji do dalszego rozwoju podjęły również Acxiom (USA), PanLink (Szwecja), Alteams (Finlandia), Kemira (Finlandia), Muszyński Meble (Norwegia), Saamp (Francja), Intergalactica (Polska), Ramme Tornsberg (Norwegia), Powel AS (Norwegia), CCC (Austria), Sii (Francja), Connectis (Polska), Altersis (Francja), Epam (USA), Schibsted (Norwegia) oraz Jeppesen a Boeing Company (USA).  Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ponad 5,5 tys. miejsc pracy.

Nie tylko inwestycje

Oprócz działań związanych bezpośrednio z obsługą inwestycyjną, Invest in Pomerania wspiera także inwestorów już prowadzących działalność w regionie. Najbardziej potrzebne i oczekiwane są działania związane z przygotowaniem wykwalifikowanej kadry. Dzięki współpracy biznesu i nauki uruchomiono cykl szkoleń pn. „Edukacja przez praktykę”. Program pilotażowy przeprowadzony w gdańskiej Topolówce zakończył się sukcesem i został wdrożony w kolejnych pomorskich szkołach średnich. Z kolei na poziomie uczelni wyższych powstał program „BPO Education Center”, przygotowujący absolwentów różnych kierunków do podjęcia pracy w branży. Większość uczestników programu może liczyć na zatrudnienie w największych centrach usług biznesowych w Trójmieście.  Kolejną inicjatywą wspieraną przez Invest In Pomerania jest otwarcie akredytowanej przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości), specjalności finanse w przedsiębiorstwach w ramach studiów II stopnia na Uniwersytecie Gdańskim. Od października tego roku, dzięki akredytacji, studenci mogą zdobyć nie tylko tytuł magistra ekonomii, ale również uzyskać ceniony na całym świecie dyplom ACCA. W tym roku akademickim rusza również nowy kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim  – „Aplikacje informatyczne w biznesie”, który także powstał przy wsparciu Invest in Pomerania. Co ważne w proces tworzenia kierunku zaangażowane zostały firmy z pomorskiego sektora ICT.  

Inicjatywa z przyszłością

Utworzenie na Pomorzu spójnego systemu działającego na rzecz promocji gospodarczej regionu i obsługi inwestycji to jeden z efektów realizacji projektu pn. „System Promocji i Informacji Gospodarczej”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Invest in Pomerania jest dobrym przykładem efektywności i kompleksowości działań ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestycji.  Przed partnerami inicjatywy nowe wyzwania. Już dziś trwają kolejne badania, które  pozwolą zaplanować  dalsze kierunki rozwoju województwa i działalności Invest in Pomerania.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*