Regina Gul wchodzi do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Regina Gul

Regina Gul, Starszy Kierownik Projektu w Dziale Zarządzania Projektami JLL, dołączyła do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Jej głównym obszarem specjalizacji w tej roli będą działania edukacyjne skierowane do szeroko pojętego sektora nieruchomości, a także reprezentowanie Stowarzyszenia w roli spikera na konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Dążeniem PLGBC jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. PLGBC jest pełnoprawnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Regina Gul jako Starszy Kierownik Projektu w Dziale Zarządzania Projektami JLL odpowiada przede wszystkim za usługi związane z certyfikacją LEED i BREEAM, a także nadzór i doradztwo budowlane. Posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów energetycznych oraz procesów ekologicznej certyfikacji LEED i BREEAM dla budynków komercyjnych, zarówno nowo powstających, jak już istniejących (LEED Accredited Professional, International BREEAM Assessor, BREEAM In-Use Auditor).

Regina ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Klimatyzacji i Chłodnictwa na Politechnice Warszawskiej.

Ma 15 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*