Trójmiasto sięga po zaawansowane usługi dla biznesu

Rozwój infrastruktury, atrakcyjny rynek pracy, silna gospodarka lokalna, wysoka jakość życia oraz szeroki wybór biur stanowią o atrakcyjności Trójmiasta dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem firm z krajów nordyckich.

30% wzrostu zatrudnienia w sektorze od początku 2012 roku do chwili obecnej.

Trójmiasto, Warszawa, 5 grudnia 2013 r. – Jones Lang LaSalle publikuje raport „Rynek nieruchomości biurowych w Trójmieście", analizujący atrakcyjność inwestycyjną regionu, w tym parametry kluczowe dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – infrastrukturę, rynek pracy, klimat inwestycyjny oraz rynek biurowy. Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), Invest in Pomerania i Hays Poland.

Aglomeracja trójmiejska, zamieszkiwana przez ok. 1,2 mln osób, to wiodący ośrodek gospodarczy w północnej Polsce, wyspecjalizowany w nowoczesnych technologiach, finansach i usługach. Region chętnie wybierany jest przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu ze względu na takie czynniki jak m.in. rozwijająca się infrastruktura, atrakcyjny rynek pracy, mocna gospodarka lokalna, sprzyjający klimat inwestycyjny i dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych.

Usprawnienia infrastrukturalne i sieć połączeń lotniczych

Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań i Doradztwa, Jones Lang LaSalle, komentuje: „Trójmiasto charakteryzuje m.in. bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Lotnisko w Gdańsku oferuje ponad 50 bezpośrednich połączeń, włączając w to najważniejsze europejskie porty przesiadkowe. Dzięki dużej liczbie połączeń z niemieckimi oraz skandynawskimi miastami oraz takim atutom regionu jak dostęp do wykształconych kadr i rozwinięte zaplecze biurowe, Trójmiasto jest uznawane za dobrą lokalizację dla obsługi tych rynków i dla inwestycji z krajów nordyckich".

Rozpoczęcie budowy terminalu w Gdyni rozszerzy ofertę lotów. Poprawia się infrastruktura kolejowa i połączenia z głównymi aglomeracjami (m.in. modernizacja linii E65, która skróci podróż z Gdyni do Warszawy do 3,5 godziny). Trójmiasto ma również dostęp do autostrady A1 oraz dysponuje rozbudowaną obwodnicą. Rozwijają się także porty w Gdańsku i Gdyni.

Klimat inwestycyjny -współpraca z uniwersytetami i miastem, wysoka jakość życia

Wojciech Tyborowski, Project Manager, Invest in Pomerania, informuje: „Poza lokalizacją, rozwiniętą infrastrukturą i dostępem do wykształconych kadr Trójmiasto dysponuje również szeregiem instrumentów wsparcia, budujących konkurencyjność regionu w wyścigu po nowe projekty. W Trójmieście działa BPO Education Center, pierwsza instytucja w Polsce, która ma na celu wyłącznie rekrutowanie i szkolenie przyszłych kadr centrów usługowych. Dodatkowo, Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek - finanse w przedsiębiorstwach, akredytowany przez ACCA. Miasto Gdańsk oferuje ponadto jedyny w skali kraju Program Stypendialny dający przedsiębiorcom możliwość dofinansowania szkoleń dla przyszłych pracowników. Co równie ważne dla inwestorów, Trójmiasto charakteryzuje wysoki standard i jakość życia, co znajduje to odzwierciedlenie w rankingach, w których Gdynia i Gdańsk zajmują czołowe miejsca".

Rynek pracy – odpowiada na potrzeby sektora

Rozwój sektora usług dla biznesu jest uwarunkowany stałym napływem na rynek pracy absolwentów kierunków finansowych, językowych oraz IT. Z danych GUS wynika, że w całym Trójmieście co roku studia kończy 26 000 absolwentów, z czego około 7 000 kierunki finansowe, a prawie 1 000 - informatyczne. Liczba osób z wykształceniem wyższym oraz wiedzą kierunkową stanowi magnes dla inwestycji wymagających wysokich kwalifikacji (KPO), a biorąc pod uwagę potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny, zaplecze techniczne oraz dostępność wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, Trójmiasto jest również dogodną lokalizacją dla projektów z sektora badawczo-rozwojowego.

Marta Aserigadu, Delivery Manager, Hays Poland, komentuje: „Trójmiasto jako jeden z głównych ośrodków akademickich w Polsce stwarza szczególnie duże możliwości pozyskania pracowników biegle władających zarówno popularnymi językami europejskimi, jak i językami z grupy skandynawskiej. Uniwersytet Gdański oferuje kierunki umożliwiające naukę duńskiego, fińskiego, szwedzkiego oraz norweskiego, co wciąż jest rzadkością w skali kraju. Tak kluczowy atut jak dostęp do absolwentów posługujących się łącznie ponad 20 językami obcymi doceniają globalne koncerny, który uruchomiły w Trójmieście swoje centra usług".

Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Trójmieście – 30% wzrostu zatrudnienia

Dariusz Bazeli, Dyrektor Generalny Geoban S.A oraz lider ABSL Regional Chapter w Trójmieście: „Trójmiejski sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwija się bardzo dynamicznie – co czwarte centrum usług rozpoczęło swoją działalność w latach 2012 – 2013. Wzrost zatrudnienia w sektorze od początku 2012 roku do chwili obecnej wyniósł około 30%. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał aglomeracji można spodziewać się dalszego rozwoju branży, generowanego zarówno przez nowych inwestorów, jak i przez ekspansję centrów już działających na tutejszym rynku".

W Trójmieście centra usług utworzyło już ponad 40 inwestorów zagranicznych, takich jak m.in. Bayer, Geoban, OIE Support, WNS Holding, Metsä Group, Nordea, Kemira, Thomson Reuters czy Sony Pictures Entertainment, z 13 państw, głównie z USA (15) i krajów nordyckich (10). Co ciekawe, w Trójmieście działa 20% wszystkich centrów usług utworzonych w Polsce przez firmy z krajów nordyckich. Obecnie (2013 r.), centra z kapitałem zagranicznym zatrudniają już ponad 10 000 osób – to czwarty wynik w kraju, po Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Specjalizacja regionu to IT oraz badania i rozwój (usługi IT lub R&D świadczone są w ponad 2/3 ogółu centrów). Usługi świadczone są w ponad 30 językach.

Rynek nieruchomości biurowych – rozwój generowany przez sektor usług

Trójmiejski rynek jest dynamiczny nie tylko pod kątem nowych inwestycji z sektora usług, ale również firm już tu działających, które zwiększają zatrudnienie i poszukują nowych biur. Zainteresowanie potencjalnych najemców przekłada się na rynek biurowy, który dzięki dużej liczbie istniejących i realizowanych projektów jest w stanie spełnić oczekiwania najemców zarówno odnośnie lokalizacji i dostępności, jak i standardu.

Podaż – nowe lokalizacje biurowe i pół miliona mkw. w 2014 r.

Na początku listopada 2013 r., całkowite zasoby biurowe w Trójmieście przekraczały 430 000 mkw. (czwarte miejsce w Polsce, za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem). Na Gdańsk przypada 62% powierzchni w regionie, na Gdynię - 30%, a Sopot - 8%. Pod koniec października ponad 71 000 mkw. biur pozostawało w trakcie realizacji, z czego 35% jest zabezpieczone umowami przednajmu. Warto zauważyć, że w ostatnich latach zaczęły się wykształcać nowe lokalizacje biurowe, takie jak rejon Oliwy i Wrzeszcza i tereny w pobliżu lotniska w Gdańsku oraz ul. Łużycka w Gdyni. Znaczenia nabiera gdyńskie nadbrzeże na czele z wielofunkcyjnym projektem Waterfront.

Popyt – trójmiejski rynek sprzyja najemcom

W I – III kw. wynajęto ok. 28 000 mkw., a kilka transakcji może zostać sfinalizowane do końca roku. Największe umowy podpisali: Geoban (2 800 mkw., Łużycka Office Park), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (2 500 mkw., Alchemia) i Acxiom Poland (1 600 mkw., Garnizon.biz).

Rośnie współczynnik powierzchni niewynajętej

Wysoka aktywność budowlana oraz duży wolumen powierzchni dostarczanej na rynek silnie wpłynęły na współczynnik powierzchni niewynajętej, który od początku 2012 wzrósł z 7% do ponad 12%.

Atrakcyjne czynsze

W listopadzie 2013 r., najwyższe czynsze transakcyjne w Trójmieście wynosiły od 12,25 do 13,50 euro za metr kwadratowy miesięcznie.

Magdalena Reńska, Dyrektor Jones Lang LaSalle w Trójmieście, podsumowuje: „Według naszych szacunków, w 2014 r. zasoby biurowe w Trójmieście osiągną poziom pół miliona mkw. Wysoka aktywność deweloperów i nowa podaż, która zasili rynek przełoży się na wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętych do ok. 15%. Jednocześnie stawki czynszowe w najlepszych lokalizacjach pozostaną stabilne. Co istotne, zakres czynszowy zawęża się z wcześniej notowanego poziomu 12-14 euro obecnie notowanego 12,25-13,50 euro za mkw. miesięcznie i dążyć będzie do coraz mniejszych wychyleń. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla przyszłych najemców, których pozycja negocjacyjna w przyszłym roku dodatkowo się umocni i którzy będą mieli jeszcze więcej ciekawych opcji do wyboru. Ponadto, większego znaczenia nabiorą pakiety dodatkowych zachęt. Już teraz deweloperzy oferują najemcom okresy zwolnienia z płatności czynszu, pełne wykończenie biura czy przekazywanie dodatkowego budżetu na relokację, który miałby skłonić firmę do zmiany adresu. Biorąc pod uwagę te świadczenia i skłonność deweloperów do poszerzania pakietów zachęt, czynsze efektywne mogą być nawet do 15-20% niższe niż czynsze bazowe".

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*