W hybrydzie tkwi potencjał – elastyczna praca pod lupą ekspertów

Aż 60% pracowników biurowych chce modelu hybrydowego, a 55% z nich już tak pracuje[1]. Pandemia wprowadziła rewolucje w sposobie pracy, zmuszając firmy do dynamicznego dostosowania się do zmian. Po ponad dwóch latach, przyszedł czas na refleksje i wypracowanie takiego modelu pracy, który zarówno wesprze cele biznesowe organizacji, jak i odpowie na oczekiwania pracowników. Dlatego JLL oraz przedstawiciele firm z sektora technologii i nowoczesnych usług dla biznesu zrzeszonych w ASPIRE, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, tworząc raport na temat wartości kluczowych przy projektowaniu pracy hybrydowej.

Przed pandemią COVID-19 możliwość wykonywania pracy zdalnie postrzegana była jako przywilej. Później stała się koniecznością. Po ponad dwóch latach od wprowadzenia pierwszego lockdownu wiele firm staje przed wyzwaniem wypracowania efektywnego modelu pracy, który wpisze się w ich kulturę biznesową oraz będzie atrakcyjny dla pracowników. Eksperci JLL we współpracy z ASPIRE – organizacją reprezentującą firmy IT i centra usług biznesowych, zaprosili do dyskusji na ten temat kadrę zarządzającą firm z branży.

Ważny głos pracownika

Tylko co drugi pracownik uważa swoją firmę za dobre miejsce do pracy[1]. Dlatego teraz, w czasie postpandemicznym, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważne jest budowanie kultury organizacyjnej wokół przyjaznej pracownikom atmosfery oraz zaproszenie ich do wspólnego wypracowania modelu pracy hybrydowej. Poczucie wpływu i zaangażowanie pracowników przy definiowaniu nowych sposobów pracy, ma kluczowe znaczenie w procesie integracji, szczególnie w czasach pełnych wyzwań. Ponadto zaproszenie ich do otwartej debaty daje atrakcyjną przestrzeń do ponownego określenia wartości wspieranych przez organizację, którą tworzą właśnie pracownicy.

Dorota Gruchała

Wprowadzenie pracy hybrydowej jako „nowej normy” to kamień milowy w modelowaniu sposobu współpracy, w którym elastyczność gra pierwsze skrzypce. Ta formuła niesie wiele benefitów dla obu stron – zarówno firm, jak i pracowników. Z pewnością nie ma powrotu do stanu sprzed pandemii – wszyscy widzimy, jak wiele korzyści niesie ze sobą praca zdalna. Z drugiej strony, wiąże się ona z licznymi wyzwaniami. Stąd idea pracy mieszanej wydaje się być najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem. Co jednak ważne - nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się dla każdego. Ponadto wypracowanie formuły pracy hybrydowej wymaga od firm uwzględnienia wielu aspektów, które przełożą się na sukces wdrożenia tego sposobu modelu. Jak się okazuje przy obecnym trudnym dla pracodawców rynku pracy, nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, szczególnie w tak konkurencyjnych branżach, jak IT czy usługi dla biznesu. Dlatego wspólnie z profesjonalistami i praktykami połączyliśmy branżowe doświadczenia z globalnymi wnioskami z badania JLL „Workforce Preferences Barometer”, by bardziej kompleksowo spojrzeć na pracę hybrydową.

Dorota Gruchała

Dyrektor biur JLL w Krakowie i Katowicach

Rośnie rola liderów

Ponad połowa (59%) pracowników oczekuje, że firma będzie wspierała ich zdrowie i dobrostan[1]. Jest to drugi najczęściej wymieniany priorytet (po wysokiej jakości życiu i work-life balance), a jego znaczenie rośnie z roku na rok. Dobrostan jest postrzegany jako istotniejszy niż wysokość wynagrodzenia czy poczucie sensu z wykonywanej pracy. Z tej perspektywy, jeszcze istotniejsza jest rola liderów, których kompetencje mają większe znaczenie w przypadku pracy hybrydowej – budowanie więzi z zespołem i bycie partnerem, który dobrze zna i rozumie każdą osobę, dzięki czemu może odpowiadać na indywidualne potrzeby, staje się równie ważne jak wspieranie i mentoring w obszarze stricte zawodowym. Mają oni bezpośredni wpływ na integrację pracowników i mogą nadawać większy sens ich działaniom, dzięki budowaniu społeczności, co jest post pandemicznym wyzwaniem.

Otwartość na dialog

Praca hybrydowa stawia przed organizacjami szereg wyzwań nie tylko związanych z obszarami miękkimi, jak zadbanie o integrację zespołu, wspieranie zaangażowania czy interakcji międzyludzkich. Jak pokazuje badanie JLL „Workforce Preferences Barometer” 6 na 10 osób oczekuje, że firma dostarczy rozwiązania technologiczne, które ułatwią im pracę zdalną oraz dofinansowanie do wydatków wynikających z takiego trybu pracy. Dobra komunikacja z liderami i pozostałymi członkami zespołów staje się jeszcze bardziej istotna – poza łatwością używania czy dostępnością aplikacji oraz niezbędnym sprzętem, liderzy powinni zadbać o regularne spotkania i dawać okazję do swobodnych rozmów, niezwiązanych z przedmiotem pracy, które ułatwią integrację zespołu. Z drugiej strony, przestrzeń biurowa również musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby i umożliwić sprawną komunikację z osobami, które w tym czasie pracują zdalnie. Dobrze zaprojektowane biuro będzie wspierało różnorodne aktywności. Kluczowe będzie również pokazanie użytkownikom w jaki sposób mogą z danej przestrzeni korzystać.

Wojciech Krupa

Z globalnego badania wiemy, że elastyczność jest bardzo istotna dla pracowników. Wśród grup, które cenią ją szczególnie wysoko są menadżerowie (75%), przedstawiciele generacji Z (73%) i Y (69%), ale też osoby mające pod opieką bliskich (66%). Czas pandemii przyzwyczaił nas do pracy zdalnej – dla wielu jest ona bardziej atrakcyjnym modelem. Dlatego, żeby propozycja powrotu, nawet częściowego, do biura, miała pozytywny odbiór wśród pracowników, nie może zostać odgórnie narzucona. Pracownicy muszą widzieć większy sens i korzyści płynące z pracy w siedzibie firmy.

Wojciech Krupa

Workplace & Change Management Director, JLL

Więcej informacji: „Hybrid working – the future of work is here”, JLL, ASPIRE.

 

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*