Zielone budynki - BREEAM 


leed

Dział Zarządzania Projektami w JLL składa się z doświadczonych inżynierów i architektów legitymujących się uprawnieniami budowlanymi w zakresie Budownictwa, Instalacji Sanitarnych i Architektury oraz posiadających kwalifikacje do przeprowadzenia procesów certyfikacji LEED i BREEAM.

Członkowie zespołu Jones Lang LaSalle posiadający akredytację LEED ® oraz BREEAM posiadają wiedzę inżynierską, doświadczenie oraz umiejętności menedżerskie niezbędne do prawidłowego oszacowania ilości dostępnych punktów i końcowego poziomu certyfikacji, oraz przeprowadzenia całego procesu certyfikacji. Nasze usługi związane z Zrównoważonym Budownictwem.

 • LEED ® i BREEAM Raporty Wstępne – raporty pozwalające oszacować liczbę dostępnych punktów i końcowy poziom certyfikacji
 • LEED ® - Certyfikacja i Doradztwo – nowobudowane obiekty, budynki pod wynajem typu Core&Shell,
 • LEED ® - Certyfikacja i Doradztwo dla powierzchni najmu
 • LEED ® EBOM – certyfikacja dla budynków istniejących
 • BREEAM - Certyfikacja i Doradztwo dla nowobudowanych budynków biurowych, budynki pod wynajem typu Core&Shell
 • BREEAM In –Use Certyfikacja i Doradztwo dla budynków istniejących
 • BREEAM - Certyfikacja i Doradztwo dla powierzchni najmu.

BREEAM to powstały w 1990 roku Brytyjski system oceny budynków . System ten stosowany jest w przypadku nowo powstałych budynków oraz założeń urbanistycznych jak i dla budynków i założeń urbanistycznych już istniejących.

W zależności od funkcji nieruchomości teren lub budynek oceniany jest w skali pkt w 10 kategoriach.

Zdobyte punkty przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną danej kategorii i uzależnioną od rodzaju ocenianego budynku.

Uzyskane punkty w poszczególnych kategoriach następnie są zsumowane co w rezultacie daje wynik w 6-stopniowej skali, tj.:

 • < 30% - niecertyfikowany,
 • 30-44% - dostateczny,
 • 45-54% - dobry,
 • 55-69% - bardzo dobry,
 • 70-84% - znakomity,
 • 85% - wybitny.

Najwięcej punktów możliwe jest do zdobycia w przypadku kategorii energia (21) a najmniej w kategorii woda (6).

Ogromną zaletą systemu jest fakt, iż stosowany jest on na całym świecie ze względu na elastyczne dostosowane do warunków klimatycznych i prawnych danego kraju.

Amerykański system certyfikacji budynków LEED oraz brytyjski BREEAM stanowią najważniejsze systemy certyfikacji zielonego budownictwa w Polsce. W rzeczywistości istnieje wiele systemów oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wybór i zastosowanie odpowiedniego systemu stanowi ważny element w projektowaniu nowego obiektu budowlanego. Budynek opatrzony certyfikatem to prestiż na arenie nie tylko narodowej, ale także międzynarodowej.

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*