Już 335 tys. osób w centrach biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Już 335 tys. osób w centrach biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ma szansę na milion zatrudnionych?

ABSL publikuje raport „Business services in Central & Eastern Europe 2015” opracowany z McKinsey & Company przy współpracy ANTAL, Baker & McKenzie i JLL.

Według opublikowanego właśnie raportu ABSL „Business services in Central and Eastern Europe 2015[1] w 1000 centrach usług z kapitałem zagranicznym w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) pracuje 335 tys. specjalistów. Na podium regionu znajduje się Polska ze 150 tys. zatrudnionych, Rumunia – blisko 51 tys. osób oraz Węgry – ponad 45 tys. pracowników. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w regionie CEE, to przykład wyjątkowo dynamicznego wzrostu tej branży w skali całego świata – rozwija się 2 razy szybciej niż sektor indyjski. Prognozy na kolejną dekadę są więcej niż optymistyczne. Jak szacuje McKinsey & Company, w sektorze nowoczesnych usług w regionie może pracować od 850 tys. do nawet ponad 1 mln osób.

Wałęsa na konferencji ABSL

Jak wynika z raportu ABSL opublikowanego podczas wspólnej konferencji ABSL i Bloomberg BNA w Nowym Jorku, liderem regionu pod względem zatrudnienia w centrach z kapitałem zagranicznym jest Polska (150 tys. osób), a kolejne pozycje zajmują: Rumunia (50,9 tys.), Węgry (45,4 tys.), Czechy (40,5 tys.), Słowacja (29,4 tys.) i Bułgaria (18,9 tys.).

- Jeszcze 15 lat temu sektor usług w Europie Środkowo-Wschodniej praktycznie nie istniał. Dziś firmy z branży zatrudniają już 335 tysięcy osób i znajdują się w gronie największych pracodawców w całym regionie. W ciągu zaledwie 12 miesięcy [2] inwestorzy zlokalizowani w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech stworzyli 40 tys. nowych miejsc pracy. Z kolei aż 86% firm przewiduje, że zwiększy zatrudnienie jeszcze przed końcem przyszłego roku – mówi Wojciech Popławski, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Accenture Operations w Polsce.

Analiza ostatnich 11 lat pokazuje, że w regionie w ciągu roku otwiera się średnio 70 nowych centrów. Rekordowy był 2006 rok, kiedy powstało blisko 100 nowych centrów usług biznesowych.

- Średnioroczny wzrost sektora nowoczesnych usług w tej części Europy kształtuje się na poziomie 17%. Źródłem dynamicznego rozwoju są zarówno nowi inwestorzy, jak i centra już obecne w regionie, które konsekwentnie rozszerzają zakres swoich aktywności. Raport pokazuje, że aktualnie największymi inwestorami są firmy amerykańskie, które odpowiadają za 41% zatrudnienia – tłumaczy Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

Region umacnia swoją pozycję jako jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji pod inwestycje z sektora usług na świecie.

- Europa Środkowo-Wschodnia, z Polską na czele, staje się jednym ze światowych centrów usług biznesowych, a inwestorzy obecni w krajach naszego regionu eksportują coraz bardziej zaawansowane usługi dla biznesu na większość światowych rynków. Zróżnicowana oferta biznesowa regionu pozwala tym firmom na płynną  ewolucję świadczonych usług – od obsługi prostych procesów do rozwoju centrów odpowiedzialnych za zarządzanie najbardziej specjalistycznymi projektami biznesowymi opartymi na wiedzy – mówi Jacek Levernes, Prezes ABSL, Członek Zarządu HP Europa.

Wachlarz korzyści

Region Europy Środkowo-Wschodniej przyciąga nowych inwestorów unikalną kombinacją przewag konkurencyjnych, dzięki którym branża ma szansę na kolejną dekadę intensywnego wzrostu.  Na korzyść branży pracują dwa trendy. Po pierwsze, jak wynika z danych NASSCOM, globalny rynek nowoczesnych usług dla biznesu powinien rosnąć w tempie 10% rocznie i osiągnąć wartość 100 mld dolarów w 2020 roku. Po drugie – w ciągu kolejnych lat nadal będziemy obserwować przenoszenie prostych procesów do takich lokalizacji, jak Indie czy Filipiny. Jednocześnie na znaczeniu będą zyskiwać zaawansowane usługi biznesowe, które będą świadczone z krajów chrakteryzujących się odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem oraz bliskością geograficzną do firm matek.

- Dzięki odpowiednim inicjatywom oraz ułatwieniom inwestycyjnym, zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu kolejnych 10 lat może wyrosnąć do 850 tys., a nawet przekroczyć milion oraz osiągnąć poziom 300 tys. w branżach związanych z sektorem – mówi Wojciech Bogdan, Partner w McKinsey & Company.

Przewagą konkurencyjną regionu jest różnorodność lokalizacji, w których inwestorzy mogą zakładać centra – są to miasta charakteryzujące się różnym poziomem dojrzałości biznesowej oraz kosztowej.

- Dynamiczny wzrost w branży jest również możliwy dzięki szerokiemu zapleczu akademickiemu w regionie CEE. Jak wynika z raportu, co roku mury wyższych uczelni w 14 największych miastach Europy Środkowo-Wschodniej opuszcza aż 1,2 mln absolwentów – dodaje Wojciech Bogdan.

Przedstawiciele branży intensywnie pracują na rzecz poprawy kompetencji studentów i absolwentów. Dla przykładu, polski ABSL we współpracy z Politechniką Warszawską oraz Instytutem CIMA uruchomił w tym roku pilotażową edycję ABSL Academy, której celem jest kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wśród przyszłych pracowników tej branży.

Zwiększaniu liczby zagranicznych firm z sektora w CEE sprzyja także szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych.

- Nowi inwestorzy mogą liczyć na pomoc zarówno w momencie wejścia do któregoś z krajów regionu, jak i na kolejnych etapach rozbudowy centrum. Należy też pamiętać, że firmy z tej branży są niezwykle otwarte wymianę dobrych praktyk i wiedzy, co pomaga w budowaniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego tej części Europy – tłumaczy  Łukasz Karpiesiuk z Baker & McKenzie.

Armia ekspertów

Obecnie, wśród 335 tys. pracowników sektora w CEE największą grupę tworzą specjaliści z obszaru IT.

- Jedną z najważniejszych specjalizacji regionu są usługi IT, których świadczeniem zajmuje się 1/3 ogółu pracowników branży. Procesy finansowo-księgowe obsługiwane są przez 20% zatrudnionych, a operacje związane z obsługą klienta wykonuje 18% pracowników. Warto dodać, że 10 proc. zatrudnienia w sektorze generują usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Co istotne, aż 40% analizowanych przez nas podmiotów charakteryzuje się globalnym zasięgiem świadczonych usług – tłumaczy Janusz Górecki, Head of Research, ABSL.

Niemal 9 na 10 centrów obsługuje podmioty z Europy Zachodniej, a  43 proc. z Ameryki Północnej. Międzynarodowy charakter działalności centrów daje zatrudnionym dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk biznesowych, wypracowanych przez globalne koncerny. Tym bardziej, że centra obecne w regionie konsekwentnie zwiększają zaawansowanie świadczonych usług. Stopień zaawansowania obsługiwanych w krajach regionu procesów rośnie z roku na rok – wzrost deklaruje 9 na 10 badanych firm.

U podstaw dynamicznego rozwoju branży stoi także szeroka pula talentów łączących specjalistyczne kompetencje i wiedzę z doskonałymi umiejętnościami miękkimi.

- Centra usług tworzą atrakcyjne miejsca pracy zarówno dla absolwentów, jak i osób z doświadczeniem zawodowym. Sektor ten oparty jest na wiedzy, dlatego wynagrodzenie uzależnione jest już nie tylko od kompetencji językowych, ale coraz częściej technicznych, a także od doświadczenia zawodowego kandydata. Ponadto, dla pracodawców coraz bardziej istotna staje się wiedza specjalistyczna – mówi Agnieszka Dzierań, Business Development Manager, Antal International.

Ogółem, pracownicy sektora w regionie obsługują procesy biznesowe z wykorzystaniem 40 różnych języków obcych. Przeciętna jednostka zatrudnia specjalistów posługujących się 9 językami, zaś rekordem jest 32 języków.

Sektor napędza rynek biur

Rynek powierzchni biurowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej tworzy 17 największych miast dysponujących szerokim zapleczem nowoczesnych biurowców w pełni odpowiadających na specyficzne potrzeby najemców z sektora usług dla biznesu.

Anna Młyniec- Największym rynkiem biurowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest Warszawa oferująca aż 4,5 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, a następnie Budapeszt z 3,25 mln m2, Praga – 3,12 mln m2 oraz Bukareszt – 2,2 mln m2. Rozwój rynku biurowego jest w dużej mierze stymulowany przez najemców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu,  zarówno już działających w regionie i rozszerzających swoje struktury, jak i nowych inwestorów. Obecnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w budowie są 2 mln m2  powierzchni biurowej,   z czego aż 1,4 mln m2, w Polsce – mówi Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

Co dalej?

Dalszy dynamiczny rozwój sektora będzie zależał od umiejętności przyciągnięcia kolejnych zaawansowanych usług opartych na wiedzy. W tym wypadku wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej muszą spełnić ten sam warunek, zapewnić inwestorom odpowiednie zaplecze kadrowe.

- Dalszy sukces zarówno Polski, jaki i pozostałych krajów regionu CEE będzie zależał od kompetencji naszych pracowników, skuteczności w działaniu i umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań generujących wartość dodaną dla największych globalnych marek – podsumowuje Wojciech Popławski.

Raport ABSL Business in Central & Eastern Europe 2015”, został opublikowany podczas  Konferencji ABSL/Bloomberg BNA w Nowym Jorku. Partnerem merytorycznym raportu jest McKinsey & Company. W przygotowaniu opracowania brały również udział firmy: ANTAL, Baker & McKenzie oraz JLL.

 

[1] Raport analizuje zatrudnienie w centrach z kapitałem zagranicznym w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii.

[2] Okres od 1 połowy 2014 do pierwszej połowy 2015.

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*