Sektor nowoczesnych usług dla biznesu zajął 1,5 miliona mkw. powierzchni biurowej

Branża usług dla biznesu staje się gospodarczą specjalizacją Polski. Nic więc dziwnego, że to właśnie firmy z tego sektora zajmują coraz więcej powierzchni biurowej i są motorem powstawania kolejnych nowoczesnych budynków. Rosnąca liczba centrów usług oraz ich coraz większy apetyt na odpowiednią przestrzeń do pracy spowodowały, że cały sektor zajmuje już około 1,5 miliona mkw. powierzchni biurowej w Polsce.

Stałe umacnianie się sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce jest widoczne zarówno w wielkości i strukturze zatrudnienia, jak i w dynamicznym rozwoju budownictwa biurowego. Według danych ABSL, centra z kapitałem zagranicznym zatrudniają obecnie w Polsce 150 tys. osób.

Dalsze prognozy są więcej niż optymistyczne. Do 2020 r. w sektorze może pracować aż 250 tys. osób. To ćwierć miliona etatów dla absolwentów uczelni wyższych, specjalistów i menadżerów. To także wysokiej jakości miejsca pracy, dające możliwości rozwoju i awansu w międzynarodowych strukturach dużych firm, jak również siła napędowa całej polskiej gospodarki – mówi Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.

Sektor nie tylko tworzy miejsca pracy, ale pełni funkcję miastotwórczą – przyczynia się do rozwoju infrastruktury i stymuluje wzrost gospodarczy całego regionu. Przykładem jest rozwój rynku powierzchni biurowych, stymulowany w dużej części przez sektor usług dla biznesu.

– Centra usług biznesowych są od kilku lat głównym motorem rozwoju rynków biurowych poza Warszawą, a umowy zawierane przez sektor cechuje zwykle duży wolumen obieranej powierzchni. W efekcie dynamicznego rozwoju struktur, firmy BPO/SSC zajmują dziś ok. 1,5 miliona mkw. biur. Udział sektora w zajętej powierzchni w Krakowie to aż 56%, w Łodzi 49%, a we Wrocławiu – 43%. Dla porównania, w Warszawie – dużo bardziej zdywersyfikowanej pod względem branż najemców – jest to 7% – informuje Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa w JLL.

Jak wskazuje JLL[1], w 2014 roku firmy z sektora usług dla biznesu wygenerowały aż 65% popytu na powierzchnię biurową poza Warszawą. Skanska Property Poland podaje natomiast, że co trzeci metr wynajęty w tym czasie przez branżę znajdował się w budynkach spółki. Firma jest doskonałym przykładem tego, jak ważnym odbiorcą nowoczesnych biur stały się firmy outsourcingowe. Przez ostatnie trzy lata ponad 70% wybudowanych przez dewelopera biur zostało wynajęte centrom usług.

Przez ostatnie 3,5 roku całkowity wolumen powierzchni biurowej w Polsce wynajętej przez firmy z branży wzrósł o 500 tys. mkw. Skanska Property Poland miała w tym rozwoju aż 35-procentowy udział, podpisując umowy na niemal 200 tys. mkw. Tylko w pierwszym kwartale 2015 roku prawie 88% wynajętej przez nas powierzchni trafiło do firm outsourcingowych. Sektor usług dla biznesu to niezwykle wymagająca branża. Elastyczne dopasowanie oferty deweloperskiej do jego potrzeb staje się jednym z podstawowych czynników zapewniających sukces na rynku biurowym w Polsce – mówi Arkadiusz Rudzki, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością budynków w Skanska Property Poland.

W 2014 roku największe umowy najmu podpisały takie firmy z sektora usług dla biznesu jak Infosys w Łodzi (21 000 mkw., Green Horizon) oraz HP GBC (16 400 mkw., Dominikański) i Nokia Networks we Wrocławiu (14 000 mkw., West Gate). Dwie z trzech największych umów najmu zawartych przez branżę usług w ubiegłym roku dotyczyło budynków biurowych Skanska (Green Horizon i Dominikański). Aktywność najemców z branży BPO/SSC poza Warszawą utrzymuje się na wysokim poziomie również w tym roku, czego przykładem jest umowa zawarta przez Capgemini (5 600 mkw. w Silesia Business Park B) w Katowicach. JLL doradzał przy największych tegorocznych umowach najmu zawartych przez firmy z sektora usług dla biznesu w Polsce.

W ostatnim raporcie przygotowanym przez Skanska i JLL[2], wskazującym oczekiwania młodych pracowników centrów usług wobec ich miejsca pracy, aż 90% badanych uznało, że wygodne biuro najmocniej wpływa na ich efektywność. Prawie 2/3 z nich nowoczesna aranżacja może nakłonić do wyboru konkretnego pracodawcy. Analiza danych z publikacji pokazuje, jak duży wpływ na kształtowanie się rynku biurowego w Polsce może mieć branża usług dla biznesu.

– Wśród kadry zarządzającej centrów usług rośnie świadomość na temat znaczenia budowania marki pracodawcy. Firmy te często w krótkim czasie rekrutują dużą liczbę pracowników o specyficznych kwalifikacjach. Zależy im więc na budowaniu atrakcyjnego wizerunku, aby przyciągnąć najzdolniejszych kandydatów i zapobiec rotacji. Oprócz benefitów pozapłacowych, jednym z najskuteczniejszych narzędzi jest atrakcyjne biuro – potwierdza Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Członek Zarządu Mikomax Smart Office.

Duże zapotrzebowanie na pracowników, wzrost zatrudnienia, a co za tym idzie potrzeba nowych przestrzeni biurowych będą towarzyszyć branży jeszcze przez wiele lat.

[1] Raport ABSL, 2015
[2] BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy. Atrybuty budynków biurowych jako przewaga konkurencyjna w walce o najlepszych pracowników, Skanska, JLL, 2015

Udostępnij artykuł

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*