Warszawski rynek biurowy lipiec 2022

W ostatnich miesiącach na rynku biurowym widoczne było znaczące ożywienie. Najemcy, wraz z wprowadzaną polityką powrotu do biura i ich podejściem do pracy hybrydowej, byli w stanie precyzyjniej określić swoje zapotrzebowania dotyczące wynajmowanych przestrzeni. Można to było zauważyć nie tylko w spadku wakatu,  zmniejszającej się liczbie ofert podnajmu, ale przede wszystkim w rekordowo wysokim popycie na biura, co w dużym stopniu było efektem zawarcia kilku bardzo znaczących umów najmu.

Zobacz inne raporty

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*