Warszawski rynek biurowy luty 2023

2022 r. miał przynieść długo oczekiwaną stabilizację po przeszło dwóch latach zawirowań związanych z pandemią Covid. Inwazja Rosji na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację, a rynek wszedł w nową fazę niepewności. Napięcia geopolityczne, kryzys energetyczny oraz zmiana kursu polityki banków centralnych spowodowały rosnące obawy przed globalną recesją. Obecnie wszyscy gracze na rynku biurowym wykazują daleko idącą ostrożność w podejmowaniu strategicznych decyzji, uwzględniając czynniki krótkoterminowe (ograniczenia budżetowe, luka podażowa, presja inflacyjna) oraz te niosące długofalowe zmiany (praca hybrydowa, zrównoważony rozwój).

Zobacz inne raporty

Formularz kontaktowy

Wybierz oddział

Wypełnij formularz

*
*
*
*